Usluge

Automatsko gašenje požara

Automatska dojava požara

Detekcija zapaljivih izduvnih gasova

Protivprovalni sistemi

Sistemi za video nadzor

Sistemi za evidenciju radnog vremena

Sistemi za kontrolu pristupa

Strukturno kabliranje

Sistemi javnog ozvučenja

Protiv panična rasveta

 

Alarm prim inženjering doo projektuje, proizvodi, implementira, održava i pruža kompletnu logističku podršku. Obezbeđuje realizaciju projekata za profesionalne signalno sigurnosne sisteme sa velikom pouzdanošću i dugim vekom uz minimum troškova u eksploataciji za zaštitu objekata ljudi i imovine u prilici smo da Vam ponudimo naše usluge u sledećim oblastima:

 

- Prodaja i montaža opreme za stabilnih sistema za automatsku dojavu požara

- Prodaja i montaža opreme za stabilne i mobilne instalacije za automatsko gašenje požara

- Prodaja i montaža sistema za automatsku detekciju ugljen monoksida CO

- Prodaja i montaža sistema za automatsku detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova

- Prodaja i montaža sistema  zaštitu od napada i provable

- Prodaja i montaža sistema za video nadzor

- Prodaja i montaža sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena

- Prodaja i montaža sistema za javno ozvučenje

- Prodaja i montaža opreme za strukturne kablovske sisteme (pasivna / aktivna oprema)

- Prodaja i montaža opreme za komunikacione sistema (telefonija)

- Kontrolni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite

- Kontrolni pregleda i održavanje stabilne instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara

- Pregledi i ispitivanje električnih instalacija niskog i visokog napona

- Pregledi i ispitivanje gromobranskih instalacija

- Projektovanje svih vrsta telekomunikacionih instalacija

 

Naši stručnjaci na osnovu dugogodišnjeg iskustva i potreba Investitora određuju koncept optimalne zaštite sa aspekta optimalizacije odnosa cene i performanse sistema. Po dobijanju saglasnosti na predloženi prijekat od Investitora pristupa se izradi Projektne dokumentacije koji u potpunosti definiše sistem elektronskog obezbeđenja koji se nosi na saglasnost kod nadležnih organa, ukoliko je u pitanju elektronski sistem za dojavu požara posle čega se pristupa realizaciji projekta.

 

Dalje faze u realizaciji projekta su:

 

- Postavljanje elektro instalacija

- Montažerski radovi

- Puštanje u rad sistema

- Testiranje  sistema

- Obuka korisnika za rukovanje sistemom

- Izrada projekta izvedenog stanja i prateće dokumentacije 

- Primopredaja sistema na korišćenje sa Investitorom

- Održavanje sistema po uputstvima proizvođača opreme

 

Velika lager lista rezervnih delova koju posedujemo je produkt dugogodišnjeg bavljenja ovim poslom, što je garant dugovečnosti instaliranih signalno sigurnosnih sistema - neki su u funkciji i preko 30 godina.

 

Alarm prim inženjering doo čini visoko stručni kadar sa bogatim iskustvom na realizaciji projekata signalno sigurnosnih sistema što je uz profesionalan odnos u radu garancija uspešnog završetka posla. Veliki je broj uspešno realizovanih projekata što potvrđujemo listom referenci.

 Privredne Komore Srbije

Član Udruženja Fizičko Tehničkog Obezbeđenja

 Alarm Prim Inzenjering | Kontakt

Alarm Prim Inzenjering

Patrijarha Varnave (Filipa Kljajića) 39, 11000 Beograd

Tel. : +381 (11) 244 76 74, +381 (11) 308 65 38

Servis : +381 (11) 308 65 38, +381 (11) 308 65 09

E-mail:  office@api.rs