Automatska dojava požara

U današnje vreme zaštita od požara obuhvata mnoge aspekte, a jedan od njih su stabilne instalacije za automatsku dojavu požara.

 

 

Namena stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara proizlazi iz osnovnog cilja protivpožarne zaštite, a to je da se spreči nastanak požara ili da se on ugasi u njegovoj najranijoj fazi kada još nije naneo značajnu štetu.

 

Stabilne instalacije za automatsku dojavu požara su elektronski sistemi koji služe da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena, iskra...).

 

Sistemi za automatsku dojavu se sastoje od periferne opreme za detekciju (automatskih detektora, ručnih javljača, sirena, modula...), kablovske instalacije kojom je periferna oprema povezana sa centralnim uredajem i centralnog uredaja koji obrađuje signale periferne opreme i aktivira uredaje za signalizaciju i izvršne funkcije.

 

 

Veliki asortiman opreme za dojavu požara potencijalnog kupca ili projektanta može dovesti u zabunu.
Kako odabrati centralu? Da li se odlučiti za konvencionialni ili adresibilni sistem? Koje detektore treba instalirati? Da li na objektu instalirati proširivu ili neproširivu centralu?


Ovo su pitanja na koja mora da odgovori kompetentno, jer u protivnom može da se desi da stabilna instalacija za automatsku dojavu požar ne obavi svoj zadatak.

 

Svojim klijentima u prilici smo da ponudimo sistemska rešenja u vidu konvencionalnih i adresibilnih sistema za automatsku dojavu požara. U zavisosti od potrebe korisnika nudimo mogućnosti umrežavanja centrala u jedinstvaeni nadzorni centar bez obzira na tip centrala. Pored centralnih uređaja za detekciju klijentima nudimo širok asortiman opreme za detekciju i signalizaciju (automatski javljači, ručni javljači, sirene, moduli, barijere, termokablovi...). Opremu koju nudimo u potpunosti možemo da prilagodimo postojećim BMS rešenjima i da putem interfejsa istu povežemo i objedinimo. Stabilna instaslacija za automatsku dojavu požara pored standardne detekcije i signalizacije požara može služiti za aktivaciju izvršnih funkcija kao što su isključenje struje, aktivacija PP klapni, otvaranje ili zatvaranje prozora i vrata, spuštanje liftova, isključenje klima komora, zaustavljanje elevatora itd.

 

Preduzeće Alarm Prim Inzenjering d.o.o. je već nekoliko godina autorizovani distributer kompanija „GLT Exports- Zeta Alarm Systems”, “Computionics Limited- C-TEC” i “Cofem” čija se oprema nalazi na velikom broju objekata u našoj zemlji.

 

Pored opreme koju uvozimo u prilici smo da ponudimo tehničko rešenje korišćenjem opreme renomiranih svetskih proizvodjača opreme za detekciju požara: Bentel, Siemens, Securiton, Fittich, Cooper, Notifier, Labor Strauss, Bosch, Kidde, Control Equipment, Nittan, Detectomat, Minimax, Kentec, Esser, NSC, Paradox Hellas, Unipos, Apollo, System Sensor, Hochiki, Hekatron.

 

Sva oprema koju nudimo poseduje odgovarajuće potvrde o sertifikaciji svetski priznatih sertifikacionih kuća kao što su LPCB, VDS, DIFT, IMQ...

 

Koristimo ovu priliku da vam predstavimo najnovije kataloge adresiibilne i konvencionalne opreme kompanije „GLT Exports- Zeta Alarm Systems” čiji smo autorizovani distributeri za Srbiju.

 Privredne Komore Srbije

Član Udruženja Fizičko Tehničkog Obezbeđenja

 Alarm Prim Inzenjering | Kontakt

Alarm Prim Inzenjering

Patrijarha Varnave (Filipa Kljajića) 39, 11000 Beograd

Tel. : +381 (11) 244 76 74, +381 (11) 308 65 38

Servis : +381 (11) 308 65 38, +381 (11) 308 65 09

E-mail:  office@api.rs