Akt o proceni rizika

Procena rizika predstavlja sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

 

 

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl. Glasnik R.S.” br. 101/05), poslodavac kao odgovorno lice mora da donese Akt o proceni rizika na random mestu i u radnoj okolini.

 

Ovo je ujedno i najznačajniji Akt u ovoj oblasti koji sadrži prepoznate rizike na radnim mestima kod poslodavca. Sadržina ovog Akta definisana je u Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na random mestu i u radnoj okolini (“Sl. Glasnik R.S.” br. 72/06 i 84/06 – ispr.).

 

Akt o proceni rizika sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Procena rizika i mere koje poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika obezbeđuju se primenom propisa o bezbednosti o zdravju na radu i drugih propisa, a primenjuju se radi otklanjanja opasnosti i stetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno radi otklanjanja ili umanjenja rizika, u obimu kojim se sprecavaju povreda na radu, ostecenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog.

 

Za donosenje ovog akta zadužene su organizacije koje poseduju licencu I jedino one g aka takve mogu doneti.

 

Posedujemo sve potrebne dozvole i licencu Ministarstva za rad I socijalnu politiku te smo u mogućnosti da vam pored već standardnih usluga ponudimo I usluge izrade akta o proceni rizika.

 

 Privredne Komore Srbije

Član Udruženja Fizičko Tehničkog Obezbeđenja

 Alarm Prim Inzenjering | Kontakt

Alarm Prim Inzenjering

Patrijarha Varnave (Filipa Kljajića) 39, 11000 Beograd

Tel. : +381 (11) 244 76 74, +381 (11) 308 65 38

Servis : +381 (11) 308 65 38, +381 (11) 308 65 09

E-mail:  office@api.rs