Električna merenja

Pored uvoza, distribucije, projektovanja i izvođenja sistema tehničke zaštite, preduzeće Alarm Prim Inzenjering d.o.o. u prilici da je da svojim klijentima ponudi usluge pregleda i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija.

 

 

Preduzeće Alarm Prim Inzenjering d.o.o. spremno je da preduzme sve neophodne aktivnosti da bi se obezbedila sigurnost električnih instalacija tokom celog veka njihovog korišćenja. Za bezbedno i pravilno funkcionisanje električnih instalacija potrebno je da su iste pravilno projektovane, izvedene, puštene u funkciju i održavane. Svaki od ovih koraka morao bi biti dokumentovan i overen od strane preduzeća koje je vršilo radove.

 

Električne instalacije bi trebalo proveravati pri svakoj od navedenih faza:

 

- Nakon izvođenja radova

- Nakon promena na elekričnoj instalaciji

- Periodično

 

Kako su neispravne elektro instalacije jedan od najčešćih uzroka požara njihova ispravnost se mora periodično kontrolisati od strane ovčašćenih lica.

U svom radu preduzeće Alarm Prim Inzenjering d.o.o. svakodnevno koristi intrumente „LEM Saturn 100 Plus“ i „METREL Eurotest 61557“

Što se tiče pregleda i ispitivanja električne instalacije u prilici smo da ponudimo sledeće usluge:

 

- Pregled, ispitivanje i merenje otpornosti izolacije

- Pregled, ispitivanje i merenje prenaponske zaštite

- Pregled, ispitivanje i merenje neprekidnosti

- Pregled, ispitivanje i merenje otpornosti uzemljenja

- Pregled, ispitivanje i merenje specifične otpornosti tla

- Pregled, ispitivanje i merenje napona dodira

- Pregled, ispitivanje i merenje vremena isključenja

- Pregled, ispitivanje i merenje struje isključenja

- Pregled, ispitivanje i merenje impedanse petlje kvara i izračunavanje struje kratkog spoja

 

Što se tiče pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija u prilici smo da ponudimo usluge:

 

- Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije

- Merenje neprekidnosti spusnih vodova

- Merenje otpornosti uzemljivača

- Provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala

- Provera rada uređaja za zaštitu od prenapona

 

O svim izvršenim merenjima u skladu sa rezultatima vrši se izrada stručnih nalaza kojima se potvrđuje ispravnost električnih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.


Pored ispitivanja elektro i gromobranske instalacije u prilici smo da klijentima ponudimo mogućnost uklanjanja i trajnog stokiranja radioaktivnih gromobrana sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

 Privredne Komore Srbije

Član Udruženja Fizičko Tehničkog Obezbeđenja

 Alarm Prim Inzenjering | Kontakt

Alarm Prim Inzenjering

Patrijarha Varnave (Filipa Kljajića) 39, 11000 Beograd

Tel. : +381 (11) 244 76 74, +381 (11) 308 65 38

Servis : +381 (11) 308 65 38, +381 (11) 308 65 09

E-mail:  office@api.rs